Kdo se musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření?
Zákon 361/2000 Sb. § 87 ukládá držiteli řidičského oprávnění skupin C,C+E,C1+E, kteří řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg, nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jeíiž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg, dále pro držitele řidičského oprávnění skupin D, D+E , D1 a D1+E, kteří řídí mot.vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění dopravně psychologické vyšetření.
Dopravně psychologickému vyšetření se nově musí podrobit i řidiči, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

Jak často se vyšetření dělá?
Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých 5 let


Koho se dopravně psychologické vyšetření netýká?
Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie a řidičů vozidel ozbrojených sil ČR.

!!!! POZOR !!!!!! od 1.8.2011 změny - zákon ukládá řidičům pouze dopravně psychologické vyšetření.

Bližší informace na tel. 777 234 282